BeA funtzioak: Ikusi jarraibideak

 

orria

Konpetentzia profila

1. BeA figuren konpetentzia-profilak honako trebetasun eta ezagutza hauek hartuko ditu barne, baita etengabeko formazio eta birziklatzeko konpromisoa ere, honela definitzen den konpetentzia-profila garatzeko:
a) Pedagogia-ezagutzak: pedagogiaren arloko formazioa sendoa, hezkuntzari buruzko egungo 
joerei eta teoriei buruzko ezagutza, eta hezkuntzaren helburuei eta xedeei buruzko ikuspegi 
argia. 
b) Lidergo-trebetasunak: irakasle-taldeak koordinatzeko eta motibatzeko lidergo-trebetasunak, eta sormena, lankidetza eta taldean lan egiteko gaitasuna sustatzeko ahalmena. 
c) Sormena eta berrikuntza: hezkuntzan berritzeko aukerak identifikatzeko gaitasuna, eta sormenezko irtenbideak, metodologia berriak eta ikastetxeko ikasleen ikaskuntza hobetuko 
duten tresnak proposatzeko gaitasuna. 
d) Hezkuntza-teknopedagogiako ezagutzak: garapen bidean dauden hezkuntza-teknologien arloko ezagutza, ikasgelan eraginkortasunez erabiltzeko. 
e) Komunikazio-trebetasunak: irakasle-taldearekin eta ikastetxeko beste kide batzuekin komunikatzeko eta berrikuntzak eraginkortasunez ezartzen direla ziurtatzeko gaitasuna. 

Horretarako, gai izan behar du bere ideiak eta proposamenak ahoz eta idatziz eraginkortasunez eta adierazpenez komunikatzeko, eta gai izan behar du bere proposamenak argi eta konbentzitzeko moduan aurkezteko.
f) Hezkuntza-ebaluazioari buruzko ezagutza: ebaluazio-planak diseinatzeko gaitasuna. Horretarako, datuak eta informazioa aztertzeko gai izan behar du, bere ikastetxean ezarritako hezkuntza-berrikuntzen inpaktua neur dadin eta, beharrezkoa denean, egokitzapenak egin daitezen.
g) Ikastetxearen hezkuntza-testuingurua ezagutzea eta Euskal Eskola Publikoaren ildo estrategikoen eta hezkuntza-arauen jakinaren gainean egotea. 
h) Proiektuak kudeatzeko trebetasuna: hezkuntza-berrikuntzako proiektuak planifikatzeko, gauzatzeko eta ebaluatzeko trebetasuna, eta lantaldeak eraginkortasunez koordinatzeko eta zuzentzeko gaitasuna. 
i) Pentsamendu kritikoa: hezkuntzaren arloko teknologia eta metodo berriak modu kritikoan ebaluatzeko eta bere ikastetxean egokiak diren zehazteko gaitasuna. 
j) Ongizate emozionala: proiektuen inplementazioan ikasleen eta irakasleen ongizate 
emozionala sustatzeko konpetentzia. 
k) Moldagarritasuna: irakasteko, kudeatzeko eta antolatzeko modu berrietara egokitzeko eta 
aldatzeko gaitasuna.