Para dar respuesta a las demandas educativas actuales, los principales enfoques pedagógicos son los siguientes:

 Equidad y excelencia

 

Un sistema educativo excelente "permitirá a todo el alumnado llegar tan lejos como su capacidad lo permita..."

(Leer más...)

 El euskara como eje, el plurilingüismo como meta

 

Basándonos en las investigaciones del Consejo de Europa, sabemos para tener éxito escolar es necesario tener una competencia adecuada en comunicación lingüística. Es decir, garantizaremos una educación integral y exitosa de los alumnos en la medida en que desarrollen la competencia en comunicación.

(Leer más...)

 Derechos de la infancia y la adolescencia

 

“No hay causa que merezca mayor prioridad que la protección y el desarrollo de la infancia, pues de ella dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana.” 

(Leer más...)

 

 Hezkuntza inklusiboa eta Ikaskuntzarako diseinu unibertsala

 

Helburua, guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea. “Curriculuma garatzeko printzipioen multzoa, ikasle guztiei hezkuntzarako sarbidean aukera-berdintasuna ematen diena, inklusio eta parte-hartze eraginkorrak lortzeko helburuarekin, ikaskuntzarako oztopoak minimizatuz.”

(Gehiago irakurri...)

 GENERO-BERDINTASUNAREN IKUSPEGIA

 

Hezkuntza-administrazioek emakumeei eta gizonei hezkuntzarako eskubide bera bermatuko diete, tratu-berdintasunaren printzipioa modu aktiboan barneratuz, hezkuntza-helburu nahiz -jardueretan, eta emakumeen eta gizonen artean desberdintasunak sortzea saihestuz, jokabide sexistengatik edo halakoekin zerikusia duten gizarte-estereotipoengatik.

(Gehiago irakurri...)

 Hezkuntza digitalaren garapena

 

Gure gizartean, gure egunerokotasunean, informazioaren eta komunikazioaren teknologiek berebiziko presentzia eta garrantzia hartu dute. Horrek eragin handia bezain sakona ekarri du eremu asko eta askotarikoetan (bizikidetzan, kulturan...). Izan ere, informazioaren eta komunikazioaren teknologiek errealitatea bera ere ulertzeko modu berriak eragin dituzte. 

(Gehiago irakurri...)

 Garapen iraunkorreko helburuak, AGENDA 2030, hezkuntzari dagokionez

 

2030 Agendaren ikuspegia giltzarrietako bat da hezkuntza-sistema gaur egungo eskakizunetara egokitzeko eta erronkei aurre egiteko. Hezkuntzak garapen iraunkorraren eta munduko herritar izatearen alde lan egingo du pertsona orori bizitza oparoa bizitzen ahalbidetuko dioten ezagutza, gaitasun, balio eta jarrerak ahalbidetuz, beti ere, bakea, giza eskubideak, kulturartekotasuna eta trantsizio ekologikoa, besteak beste, oinarri izanik.

(Gehiago irakurri...)

 Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza pertsonalizatua

 

Haur eta ikasleek arrakastaz aurrera egin ahal izateko eta beren bizitzan zehar erronka eta desafio nagusiei aurre egin ahal izateko ezinbestekotzat jotzen diren jardunak. Pertsona guztiek beren errealizazio eta garapen pertsonalerako behar dituztenak dira, bai eta herritartasun aktiboa, gizarteratzea eta enplegua sustatzeko behar direnak ere.

(Gehiago irakurri...)