Gure egungo gizartearen erronkei aurre egiteko, ezinbestekoa da trebetasunak eta konpetentziak garatzea ikasleek erronka horiei aurre egin ahal izan diezaieten. (77/2023 DEKRETUA). Horretarako, ikastetxeek ikaskuntza-berrikuntzari ekin behar diote, beren hezkuntza-proiektuen arabera, beren hezkuntza-errealitatean eta hurbileko ingurunean oinarrituta. Helburua ez da soilik berritzea, baizik eta ikastetxeetan ezarritako berrikuntzak gainbegiratu eta garatzea, ikasleen errendimendu akademikoan eta hezkuntza-kalitatean eragin positiboa izateko.

Zeregin horretan laguntzeko, Berrikuntzarako arduraduna sortu da. Figura horiek berrikuntzaren arloan zuzendaritza-taldearekin lankidetzan aritzeko sortu dira, ikastetxeen beharrei eta erronkei erantzun integrala emateko, eta berrikuntza- eta prestakuntza-proiektuak ezartzeko.
 

BeA funtzioak:Jarraibideak

Konpetentzia profila

BeA figuren konpetentzia-profilak honako trebetasun eta ezagutza hauek hartuko ditu barne, baita etengabeko formazio eta birziklatzeko konpromisoa ere, honela definitzen den konpetentzia-profila garatzeko:
a) Pedagogia-ezagutzak: pedagogiaren arloko formazioa sendoa, hezkuntzari buruzko egungo 
joerei eta teoriei buruzko ezagutza, eta hezkuntzaren helburuei eta xedeei buruzko ikuspegi 
argia. 
b) Lidergo-trebetasunak: irakasle-taldeak koordinatzeko eta motibatzeko lidergo-trebetasunak, eta sormena, lankidetza eta taldean lan egiteko gaitasuna sustatzeko ahalmena. 
c) Sormena eta berrikuntza: hezkuntzan berritzeko aukerak identifikatzeko gaitasuna, eta sormenezko irtenbideak, metodologia berriak eta ikastetxeko ikasleen ikaskuntza hobetuko 
duten tresnak proposatzeko gaitasuna. 
d) Hezkuntza-teknopedagogiako ezagutzak: garapen bidean dauden hezkuntza-teknologien arloko ezagutza, ikasgelan eraginkortasunez erabiltzeko. 
e) Komunikazio-trebetasunak: irakasle-taldearekin eta ikastetxeko beste kide batzuekin komunikatzeko eta berrikuntzak eraginkortasunez ezartzen direla ziurtatzeko gaitasuna. 

Horretarako, gai izan behar du bere ideiak eta proposamenak ahoz eta idatziz eraginkortasunez eta adierazpenez komunikatzeko, eta gai izan behar du bere proposamenak argi eta konbentzitzeko moduan aurkezteko.
f) Hezkuntza-ebaluazioari buruzko ezagutza: ebaluazio-planak diseinatzeko gaitasuna. Horretarako, datuak eta informazioa aztertzeko gai izan behar du, bere ikastetxean ezarritako hezkuntza-berrikuntzen inpaktua neur dadin eta, beharrezkoa denean, egokitzapenak egin daitezen.
g) Ikastetxearen hezkuntza-testuingurua ezagutzea eta Euskal Eskola Publikoaren ildo estrategikoen eta hezkuntza-arauen jakinaren gainean egotea. 
h) Proiektuak kudeatzeko trebetasuna: hezkuntza-berrikuntzako proiektuak planifikatzeko, gauzatzeko eta ebaluatzeko trebetasuna, eta lantaldeak eraginkortasunez koordinatzeko eta zuzentzeko gaitasuna. 
i) Pentsamendu kritikoa: hezkuntzaren arloko teknologia eta metodo berriak modu kritikoan ebaluatzeko eta bere ikastetxean egokiak diren zehazteko gaitasuna. 
j) Ongizate emozionala: proiektuen inplementazioan ikasleen eta irakasleen ongizate 
emozionala sustatzeko konpetentzia. 
k) Moldagarritasuna: irakasteko, kudeatzeko eta antolatzeko modu berrietara egokitzeko eta 
aldatzeko gaitasuna.

Azken eguneraketa, 2024/01/08