Bidea elkarrekin egingo dugu!

Gure gizartearen etorkizuna gaurtik eta guztion artean eraikitzen dugu. Gure ikasleen talentua ahalik eta gehien garatzea da garrantzitsuena gurea bezalako bikaintasunezko eta kalitatezko eskolan. Horregatik, beharrezkoa da gure eskola-jarduera aberatsa, pertsonalizatua eta inklusiboa izatea, non hezkuntza-komunitatea osatzen duten pertsonak seguru sentituko diren, inolako arrazoirengatik diskriminaziorik gabe, eta nahi dugun gizarterako ikasi eta prestatu ahal izateko.
 

Gure eskolaren oinarri den konpetentzietan oinarritutako curriculumak ikaskuntza sakon eta funtzionalera bideratzen du eskola-jarduera. Konpetentzietan oinarritzen den hezkuntzaren funtsa da, batetik, ikasleak barneratutako funtsezko ezagutzen arteko loturak sendotzea, eta, bestetik, ezagutza horiek eguneroko testuinguru eta egoera desberdinetan aplikatzea .
 

Era berean, funtsezkoa da ikasleen eta, oro har, hezkuntza-komunitatearen ongizatean arreta berezia jartzea, ongizate emozionala funtsezkoa baita bai egoerei aurre egiteko eta horietara egokitzeko, bai gure ohiko jardueran arrakasta lortzeko. Komunitate ahaldundua ikasten duen komunitatea da.
 

Garrantzitsua da, halaber, gure eskoletan egiten den guztia azaldu, partekatu eta hausnartuko duen ekintza komunikatibo baten beharra azpimarratzea. Ekintza horren helburua pertsona bakoitzaren eta komunitate osoaren arrakasta bilatzea da. Bizi garen ezagutzaren gizarteak pertsona informatuak behar ditu, eta, horregatik, garrantzitsua da sustatzen diren ekintzek eskura dugun ezagutza-oinarri hoberenean oinarri izatea.
 

Testuinguru horretan, curriculum berriak burutzen ari garen bidean sakontzeko aukera ematen digu. Elkarrekin egiten ari gara bidea, etorkizuna hemendik aurrera eta guztion artean eraikitzen baitugu.

 

Ikaslea da hezkuntza-prozesuaren erdigunea. Hezkuntza-sisteman sartzen denetik, ikasleari laguntzen diogu bere gaitasunak ahalik eta gehien gara ditzan, bere bidea egin dezan derrigorrezko hezkuntza amaitzeaz haratago ere. Gure eskolaren helburua hori izanik, beharrezkoa da ikasle guztientzako irteera profila zehaztea. 
 
Profil hori da curriculum-arkitekturaren ardatza, eta eskolan hartzen diren erabakiak oinarritzen dituen elementua da, hala nola estrategiak eta orientabide metodologikoak. Derrigorrezko hezkuntzaren irteera-profilean zehazten diren funtsezko gaitasunak eskuratuz, ikasleek XXI. mendeko erronkei aurre egiteko tresnak izango dituzte.