Matematikak eta curriculuma 

Espainiako Matematika Batzordeak (CEMat, 2021) zentzu matematikoa ezartzen du eskolako ezagutza matematikoaren irakaskuntzaren ardatz gisa, haur hezkuntzatik hasi eta batxilergora arte (Ruiz-Hidalgo eta Flores, 2022). Ikuspegi hori curriculum berrian txertatu da, eta hortik eratorri da funtsezko konpetentzien garapenarekin lotzen diren oinarrizko jakintzen egitura. 

 
Garrantzitsua da eskolako matematiketan zer ikasi behar den zehaztea, baina garrantzitsua da, baita ere, -eta batez ere- ikaskuntza hori nola landu behar den zehaztea. Tradizionalki, eduki-blokeen bidez garatu izan da, haien arteko konexio handiegirik gabe. Baina hori al da eskola-matematikako egitura egokia? Zeintzuk dira matematika pentsamenduaren azpian dauden prozesuak? 

CEMat-en txostenak (2021) azaltzen du matematika giza jarduera bat dela, ezinbestekoa gizartearentzat, eta horrek esan nahi du herritar guztiek dutela matematika ezagutzak eskuratzeko eskubidea. Egia esan, batzuetan, ikasleen zati batek matematikari aurre egiteko gaitasun gutxiago duela sentitzen du, matematikak albo batera utziz eta haiekiko harreman negatiboa sortuz. Aspektu honetan, irakasleak berak matematikaren irakaskuntzarekiko duen afektibitatea ere funtsezkoa da. Ikasleen rol aktiboa eduki matematikoa sortzeko garaian, errorea ikasteko aukera gisa onartzea, jarduera proposamen aberats eta inklusiboak garatzea (low threshold, high ceiling motakoak), ebaluazio hezitzailea eta abar, funtsezko elementuak dira, bai matematikarekiko afektibitate hori hobetzeko, baita ikasle guztientzat ekitatezko eta bikaintasunezko eskola-matematika sortzeko ere. 

Konpetentzia espezifikoak eta prozesu matematikoak 

 

Matematikaren arloan, hezkuntza-etapa bakoitzean, konpetentzia espezifiko batzuk definitzen dira. Horiek guztiak funtsezko konpetentziekin erlazionatzen dira, lotuta dituzten deskribatzaile operatiboen bidez. Halaber, konpetentzia espezifiko gehienak 4 prozesu matematikotan biltzen dira: problemen ebazpena, arrazoibidea eta proba, konexioak, eta komunikazioa eta irudikapena. (NCTM, 2000 "printzipioak eta estandarrak"). Curriculum berriari matematikarekiko dimentsio afektiboari lotutako beste bi konpetentzia espezifiko gehitu zaizkio. 

 

NCTM-ak honela definitzen ditu prozesu horiek (Laburpen exekutiboa):

Problemen ebazpena

Problemak ebaztea ez da matematika jardunaren helburu bat soilik, matematika ezagutzak eraikitzeko bitarteko garrantzitsu bat baizik. Matematikaren zati integrala da, ez matematika-programaren pieza isolatua. 

Esfortzu handia eskatzen duten problema konplexuak formulatzeko, lantzeko eta ebazteko aukerak eskaini behar dira maiz. Problemak ebazteko prozesuari buruz hausnartzera animatu behar ditugu ikasleak, erabilitako estrategiak beste problema batzuetan eta beste testuinguru batzuetan aplikatu eta egokitu (transferitu) ahal izan ditzaten. Problema matematikoak ebaztean, ikasleek pentsatzeko modu desberdinak, eta konstantzia, konfiantza eta jakin-min-ohiturak  bereganatzen dituzte; eta horiek matematika-gelatik kanpo ere oso baliagarriak zaizkie. 

Arrazoibidea eta proba

Konexioak

Komunikazioa eta irudikapena