Matematikak eta gehiago

Matematikak eta afektibitatea Zentzu matematikoak " Behe-zoru, goi-maila " jarduerak Oinarrizko bibliografia...

Matematikaren dimentsio afektiboa

Matematikaren dimentsio afektiboa    Aurreko dekretuek matematikaren alderdi emozionalarekin lotutako atalak barne hartzen zituzten arren, oraingoa lehen aldia da arlo...

Matematikarekiko afektibitatea hobetzeko orientabideak

Matematikarekiko afektibitatea hobetzeko orientabideak Ez dago makila magikorik. Orientabideak ez dira haien artean loturarik ez duten atalak: irakaskuntza-jardunaren ondorio dira, eta...

Matematika eta afektibitatea SARRERA

Sarrera Matematikako curriculumaren berrikuntzetako bat da dimentsio sozioafektiboa aintzat hartzea. Berez kontzeptu matematikoa ez bada ere, ez da kasualitatea curriculumak dimentsio hori...

HBI Nortasun digitala eraikitzen

Nortasun digitala eraikitzen DBH 4. mailarako proposatutako ikas-egoera honen bidez, ikasleek nortasun digital sendo bat eraikitzen ikasiko dute. Horretarako, lehenik eta behin,...

HBI Taula periodikoa arriskuan

Taula periodikoa arriskuan DBH 4. mailarako diseinatutako ikas-egoera honen bitartez, ikasleek ikusiko dute taula periodikoko elementuek zer-nolako garrantzia duten gure...

HBI Nire begiak ematen dizkizut

Nire begiak ematen dizkizut DBHko 1go mailarako Ikas-egoera proposamen honen bidez, ikasleak besteek izan ditzaketen zailtasunez jabetu ondoren, horiei konponbideak ematen saiatuko...

HBI sarrera proposamenetan

Aurkezten diren ikaskuntza-egoerak irakasle-talde batek egindako proposamenak dira. Hezkuntza-baliabide irekiak dira (HBI), eta testuinguru bakoitzaren beharren arabera egokitu eta berrerabil...

HBI Eskolaren sintonia

Eskolaren sintonia Lehen Hezkuntzako 5. mailarako ikas-egoera honetan, ikasleek sintonia baten funtzio komunikatiboa ezagutzeko aukera izango dute; eta doinu jakin bat erabiliz,...

HBI Etorkizuneko etxeak

Etorkizuneko etxeak Lehen Hezkuntzako 6. mailarako ikas-egoera honetan, ikasleek ulertuko dute eraikuntzak testuinguruari (historikoki eta geografikoki) egokitzen direla, gaur egungo...

HBI Mundu hobe bat nahi dugu

Mundu hobe bat nahi dugu Albistegietan, munduko egoera triste eta gatazkatsuak gelditzen dira agerian; baina pozgarriak direnak eta elkartasuna adierazten dutenak ere badaude....

Matematikak eta curriculuma 

Espainiako Matematika Batzordeak (CEMat, 2021) zentzu matematikoa ezartzen du eskolako ezagutza matematikoaren irakaskuntzaren ardatz gisa, haur hezkuntzatik hasi eta batxilergora arte (Ruiz-Hidalgo eta Flores, 2022). Ikuspegi hori curriculum berrian txertatu da, eta hortik eratorri da funtsezko konpetentzien garapenarekin lotzen diren oinarrizko jakintzen egitura. 

 
Garrantzitsua da eskolako matematiketan zer ikasi behar den zehaztea, baina garrantzitsua da, baita ere, -eta batez ere- ikaskuntza hori nola landu behar den zehaztea. Tradizionalki, eduki-blokeen bidez garatu izan da, haien arteko konexio handiegirik gabe. Baina hori al da eskola-matematikako egitura egokia? Zeintzuk dira matematika pentsamenduaren azpian dauden prozesuak? 

CEMat-en txostenak (2021) azaltzen du matematika giza jarduera bat dela, ezinbestekoa gizartearentzat, eta horrek esan nahi du herritar guztiek dutela matematika ezagutzak eskuratzeko eskubidea. Egia esan, batzuetan, ikasleen zati batek matematikari aurre egiteko gaitasun gutxiago duela sentitzen du, matematikak albo batera utziz eta haiekiko harreman negatiboa sortuz. Aspektu honetan, irakasleak berak matematikaren irakaskuntzarekiko duen afektibitatea ere funtsezkoa da. Ikasleen rol aktiboa eduki matematikoa sortzeko garaian, errorea ikasteko aukera gisa onartzea, jarduera proposamen aberats eta inklusiboak garatzea (low threshold, high ceiling motakoak), ebaluazio hezitzailea eta abar, funtsezko elementuak dira, bai matematikarekiko afektibitate hori hobetzeko, baita ikasle guztientzat ekitatezko eta bikaintasunezko eskola-matematika sortzeko ere.